E.de Roo Installatiebedrijf   Lijmbeekstraat 220   5612 NJ   EINDHOVEN   Tel 040 - 2938063   Fax 040 - 2938064   Mob 0614541613
Home
verwarming
  CV ketels
  Thermostaten
  Radiatoren
  Vloerverwarming
  Convectoren
  Geiser of Boiler
  Service

  Algemene vragen
  Begrippenlijst
  Hoe vul ik bij

loodgieter
Offerte aanvraag
Bedrijfsinfo
Foto's

Technische begrippenlijst is een Handig overzicht van diverse begrippen die u op deze site tegenkomt.

Bovenwaarde
De hoeveelheid warmte die vrijkomt wanneer er 1 kubieke meter gas wordt verbrand. De hoeveelheid warmte is inclusief de condensatiewarmte.

CO-uitstoot
Koolmonoxide dat ondermeer voorkomt in de verbrandingsgassen van cv-ketels. Medeveroorzaker van het broeikaseffect.

Combi-ketel
Cv-toestel met ingebouwde warmwatervoorziening.

CW
Comfort Warmwater. Gaskeurmerk voor toestellen met een comfortabele warmwatervoorziening. Ingedeeld in verschillende klassen.

EPR
Energie Prestatie Regeling voor woningen en woongebouwen. Investeringen voor energiezuinige apparaten komen via deze regeling voor subsidie in aanmerking.

Gaswandtoestel
Ruimtebesparend cv-toestel geschikt voor bevestiging aan de muur.

Gesloten toestel
Toestel dat de benodigde verbrandingslucht via een eigen aanvoerpijp van buitenaf haalt.

HR-toestel
Toestel met een hoog gebruiksrendement van meer dan 100% Hi (=90% Hs).

HR 107
Gaskeurmerk dat aangeeft dat een toestel, dat in het bezit is van dit keurmerk, in de hoogste rendementsklasse valt.

HR ww
Warm Water. Gaskeurmerk dat naast CW, nog eens extra eisen stelt aan het warmwater-comfort van een HR combi-ketel en de energiezuinigheid, waarmee dit comfort wordt bereikt.

Indirect gestookte boiler
Voorraadboiler, staand of aan de wand, die door het cv-toestel op temperatuur wordt gehouden.

ISO 9001
Organisatie kwaliteits-norm.

Moduleren
Traploze regeling van het ketelvermogen, waardoor het energieverbruik exact op de warmtebehoefte wordt afgesteld.

NOx-uitstoot
Uitstoot van stikstofoxiden die ondermeer in de verbrandingsgassen van cv-ketels voorkomen. Medeveroorzaker van ‘zure regen’.

Onderwaarde
De hoeveelheid warmte die vrijkomt wanneer 1 kubieke meter (aard)gas wordt verbrand. De hoeveelheid condensatiewarmte wordt niet meegerekend.

Open Therm
Communicatie-standaard tussen toestellen en thermostaten.

Open toestel
Toestel dat de benodigde verbrandingslucht haalt uit zijn directe omgeving. Open toestellen mogen derhalve alleen in voldoende geventileerde ruimten worden geplaatst.

Opgenomen vermogen
Het vermogen (in kW) dat door de verwarmingsspiraal van een boiler aan het tapwater kan worden overgedragen.

Pompschakeling
Een elektrische schakeling die ervoor zorgt dat de circulatiepomp van het cv-toestel alleen draait wanneer dat nodig is. De schakeling helpt besparen op de stroomkosten.

Rendement
Percentage dat weergeeft hoeveel bruikbare warmte de toegevoerde hoeveelheid aardgas oplevert.

Solo-toestel
Cv-toestel dat alleen voor centrale verwarming zorgt.

SV
Schone Verbranding. Gaskeurmerk voor toestellen met een minimale uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen.

Tapdrempel
Minimaal af te tappen hoeveelheid warmwater.

Temperatuurdip
Het tijdelijk terugvallen van de warmwatertemperatuur.

Vermogen
De hoeveelheid energie in kW die het toestel moet kunnen leveren om de ruimte(n) adequaat te kunnen verwarmen. Ook wel capaciteit genoemd.

Voorraadboiler
Boiler, staand of aan de wand, met een bepaalde inhoud tapwater, dat constant op temperatuur gehouden wordt.

VR-toestel
Toestel met een Verbeterd Rendement van
ca. 89% Hi (80% Hs).

Wachttijd
Tijd die verstrijkt tussen het opendraaien van de warmwaterkraan en het moment waarop er warmwater uit die kraan komt.

Warmtewisselaar
Ketelonderdeel dat dient voor de overdracht van de verbrandingswarmte aan het installatiewater.

Naar boven