E.de Roo Installatiebedrijf   Lijmbeekstraat 220   5612 NJ   Eindhoven   Tel 040 - 2938063   Fax 040 - 2938064   Mob 0614541613
Home
verwarming
  CV ketels
  Thermostaten
  Radiatoren
  Vloerverwarming
  Convectoren
  Geiser of Boiler
  Service

  Algemene vragen
  Begrippenlijst
  Hoe vul ik bij

loodgieter
Offerte aanvraag
Bedrijfsinfo
Foto's

Algemene vragen

Wat is eigenlijk het verschil tussen VR en HR?
Wat betekent: rendement van een CV ketel?
Wat is Open Therm?
Mijn CV ketel doet het niet!
Wat is een combie ketel?
Wat is condenseren?
Wat betekent bovenwaarde? (Hs)
Wat betekent onderwaarde? (Hi)
Wat is moduleren?
Hoe kan ik een abonnement afsluiten?
Kan ik in de zomer mijn pomp laten draaien?
Kan ik een radiator (over)schilderen?
In welke regio verleent E. de Roo installatiebedrijf Service
Wanneer kan ik het beste mijn CV ketel laten onderhouden?
Wanneer moet ik mijn ketel laten vervangen?
Bescherming tegen bevriezing
CW3, CW4, CW5, CW6 wat is het verschil?

Wat is eigenlijk het verschil tussen VR en HR?

Het verschil zit in het rendement. Een HR heeft een hoger rendement dan een VR. Dit wil zeggen: voor elke euro gas krijg je met een HR meer warmte. Dit extra rendement van een HR ketel wordt vooral gerealiseerd door het terugwinnen van de condensatie-warmte uit de waterdamp van de rookgassen. Deze condensatie-warmte wordt hergebruikt en verdwijnt niet in de buitenlucht. Dit positieve effect werkt overigens tot een temperatuur van ongeveer 55°C.

Terug naar begin

Wat betekent: rendement van een CV ketel?

Bij verbranding van aardgas in een cv-ketel wordt het grootste gedeelte nuttig aangewend, het overige gedeelte wordt ongebruikt afgevoerd door de rookgasafvoer of niet benut ten gevolge van straling– en stilstandverliezen . Bij cv-ketels wordt alleen de warmte die aan het cv-water wordt afgegeven als nuttig aangemerkt. De verhouding tussen het aangewende vermogen en de warmte die dit na verbranding oplevert is het rendement.

Terug naar begin

Wat is Open-Therm?

Open-Therm is een communicatie-protocol tussen regelapparatuur. 
Denk hierbij aan uw kamerthermostaat en de branderautomaat van de cv-ketel. Dankzij digitale en zelfdenkende communicatie wordt het c.v.-vermogen nauwkeuriger afgestemd op de warmte-vraag, ook wel moduleren genoemd.

Terug naar begin

Mijn CV ketel doet het niet!

Check de volgende punten:
Kijk of er stroom en/of gas is.
Zit de stekker in het stopcontact.
Kijk of de waterdruk voldoende is, deze moet rond de 1,5 staan.
Kijk of de batterijen in de thermostaat niet leeg zijn.
Kijk of er geen waterkraan lekt, warm water gaat immers altijd voor de c.v.
Staan er voldoende radiatorkranen open.
Kijk of er een storingscode op uw cv-ketel staat (display).
U kunt er niets meer aan doen bel ons om uw storing door te geven.

Terug naar begin

Wat is een combie ketel?

Een warmtetoestel dat zowel voorziet in de behoefte aan warm tapwater en tevens zorgt voor de verwarming van uw woning.

Terug naar begin

Wat is condenseren?

Bij dit proces wordt de waterdamp die ontstaat bij de verbranding van aardgas omgezet in water. De extra warmte die hierbij vrijkomt kan gebruikt worden voor de verwarming van de cv-installatie. Dit heeft een positieve uitwerking op het rendement en daarmee een lager energieverbruik tot gevolg. Het condenswater komt dus voort na het verbranden van het aardgas en terugkoelen van de rookgassen. Bij een normale verwarmingsinstallatie kan dit een hoeveelheid condenswater per dag opleveren van ongeveer 10 liter. Condenserende ketels hebben daarom een aansluiting op de rioolafvoerleiding.
Terug naar begin

Wat betekend bovenwaarde?

De hoeveelheid warmte die vrijkomt wanneer er 1 kubieke meter gas wordt verbrand. De hoeveelheid warmte is inclusief de condensatiewarmte.

Terug naar begin

Wat betekend onderwaarde?

De hoeveelheid warmte die vrijkomt wanneer 1 kubieke meter gas wordt verbrand. De hoeveelheid condensatiewarmte wordt niet meegerekend.

Terug naar begin

Wat is moduleren?

Moduleren is een traploze regeling van het ketelvermogen, waardoor het energieverbruik exact op de warmtebehoefte wordt afgesteld. Bij een moderne CV ketel kan het vermogen variëren tussen de 25% en 100% van het maximale vermogen van het toestel. Sommige merken kunnen nog lager terug moduleren.

Terug naar begin

Hoe kan ik een abonnement afsluiten?

Bel ons voor een onderhoudsbeurt Of meld u aan middels het online formulier. Wij beoordelen dan u CV installatie en indien er geen sprake is van achterstallig onderhoud zal u CV installatie middels het ondertekenen van een onderhoudscontract verder jaarlijks onderhouden worden. Daarna zal het abonnement stilzwijgend worden verlengd. Deze eerste onderhoudsbeurt valt derhalve niet onder de contractprijs en zal op basis van regie worden berekend.

Terug naar begin

Kan ik in de zomer mijn pomp laten draaien?

Men kan de circulatiepomp van de CV steeds laten draaien, ook als de installatie gedurende een periode niet wordt gebruikt. Dit voorkomt het vastzitten van de pomp. Bij een HR-ketel wordt de pomp automatisch aan- en uitgeschakeld. Als u teveel radiatoren dichtdraait, kan geruis ontstaan doordat het water sneller door de overige radiatoren gaat stromen. Als u teveel radiatoren dichtdraait kan de pomp stuk draaien. Dus draai nooit alle radiatoren dicht terwijl de pomp in werking is.

Terug naar begin

Kan ik een radiator (over)schilderen?

Als u een radiator wilt schilderen, gebruik dan bij voorkeur speciale radiatorverf en gebruik bij voorkeur alleen de kleur wit

Terug naar begin

In welke regio verleent E. de Roo Installatiebedrijf service?

In principe proberen wij ons werkgebied Eindhoven en omliggende gemeenten aan te houden. Dit heeft als reden dat mocht er een storing zijn aan u installatie wij voldoende snel ter plekke kunnen zijn.

Terug naar begin

Wanneer kan ik het beste mijn CV ketel laten onderhouden?

Met een enkele CV-ketel is het uitvoeren van een onderhoudsbeurt net voor het stookseizoen het beste. Met een CV-combi-ketel maakt het niet uit wanneer het gebeurt, deze is het hele jaar in gebruik.

Terug naar begin

Wanneer moet ik mijn ketel laten vervangen?

Als uw C.V.-ketel 15 jaar of ouder is, dan is het zaak om serieus aan vervanging te gaan denken. 
Waarom vervangen? Technisch gesproken is uw ketel na 15 jaar op. Misschien kan hij nog enkele jaren mee, maar de kans op grote en dure reparaties wordt steeds groter. Bij een leeftijd van 10 jaar of ouder wordt er bij een reparatie al bekeken of herstelwerkzaamheden nog wel economisch haalbaar zijn. Bij een VR ketel kan het verstandig zijn tijdig over te gaan op een HR Meestal gaat een ketel defect als hij het hardst nodig is. U moet dan op stel en sprong beslissen: repareren of vervangen. De beslissing is dan meestal niet wel overwogen. Na installatie hopen wij het jaarlijks onderhoud (weer) voor u te mogen verzorgen. U kunt er van op aan dat de door ons geadviseerde ketels echt goed zijn, want wij onderhouden uiteraard liever "goede" dan "slechte" ketels.
Wij bieden u de mogelijkheid bij de koop van een nieuwe ketel, deze gespreid te betalen.(vraag naar onze mogelijkheden).
Terug naar begin

Gebruik de CV voor alle vertrekken

Een CV is gericht op het gelijktijdig verwarmen van alle vertrekken. Wanneer niet alle vertrekken worden verwarmd, zal de warmte uit de verwarmde naar de niet-verwarmde ruimten stromen. Wanneer men bepaalde vertrekken in een koude periode niet verwarmt, kan dit ertoe leiden, dat de kamers die men wel wil verwarmen, niet op kamertemperatuur komen. In zo'n geval kunnen de radiatoren beter niet afgesloten worden. Bij vorst mogen radiatoren nooit helemaal worden afgesloten.

Terug naar begin

Radiatoren

Als u een radiator wilt schilderen, gebruik dan bij voorkeur speciale radiatorverf en gebruik bij voorkeur alleen de kleur wit. Leg op een radiator geen zware voorwerpen en ga er niet op staan. Daarmee voorkomt u vrijwel zeker lekkages en loszitten van de radiator in de beugels.

Terug naar begin

Lekkages en roest

Defecte radiatorkranen, lekkende radiatoren en roest door lekkage aan radiatoren of leidingen moeten zo snel mogelijk bij de installateur gemeld worden. Ga er zelf niet aan sleutelen.

Terug naar begin

Bijvullen en ontluchten kunt u zelf

Bijvullen en ontluchten van de installatie is niet moeilijk, maar de goede volgorde van de verschillende handelingen is belangrijk. Hiervoor zijn een gebruiksaanwijzing, een vulslang en aftap- en ontluchtingssleutel nodig. De waterdruk van de verwarmingsinstallatie in koude toestand moet minimaal 1,5 atmosfeer (bar) zijn (mogelijk dat de ketel-leverancier andere waarden vermeldt, welke dan maatgevend zijn). U kunt dit aflezen op de manometer. Is de druk te laag, dan moet er water bijgevuld worden. 
Kijk anders hier naar onze algemene vulinstructie.

Terug naar begin

Houd de ketel vrij

De ruimte rond de CV-ketel dient steeds vrij te blijven. De brander heeft met uitzondering van een HR-ketel luchttoevoer uit de omgeving nodig om goed te kunnen branden. Als de luchttoevoer onvoldoende is gaat de brander "geel" branden met als gevolg vorming van roet in de ketel, onvoldoende verbranding en daardoor een hoger gasverbruik. Daarnaast hebben wij bij storing of onderhoud ook werkruimte nodig bij de ketel. Wilt u ervoor zorgen dat er geen spullen op of onder de ketel of in de directe omgeving worden geplaatst?

Terug naar begin

Tips voor zuinig stoken

  • Informeer, als u nog geen HR-ketel hebt, bij onze technische dienst naar de mogelijkheden

  • Zet de thermostaat een graadje lager

  • Stel de kamerthermostaat, als u naar bed gaat, niet te laag af, 15oC is voldoende.

  • Zorg er voor dat voor een goede werking van de kamerthermostaat de radiatorkranen in de kamer altijd helemaal open staan.

  • Sluit voordat u gaat ventileren enige tijd van tevoren de radiatorkraan. In de woonkamer dient u de kamerthermostaat lager te zetten, als u wilt ventileren.

Terug naar begin

Tik in de CV

Een tik in de CV ontstaat meestal door het uitzetten en krimpen van het materiaal dat hierdoor onder spanning komt te staan. Vaak kunt u het euvel zelf eenvoudig verhelpen door de leidingbeugels of de beugels waar de radiator aan hangt iets los te schroeven. Ook het aanbrengen van een stukje kunststof tussen de bevestiging van radiator en radiatorbeugel wil wel eens helpen. Is het getik hierna nog niet verdwenen, neem dan contact met ons op. De spanning, die de tik veroorzaakt, zit dan waarschijnlijk in de leidingen zelf. En dat is iets wat u als doe-het-zelver niet zelf kunt verhelpen.

Terug naar begin

Bescherming tegen bevriezing?

Als u in de winter op vakantie gaat of om een andere reden een langere periode niet thuis bent, neem dan de nodige maatregelen om bevriezing van de waterleiding en/of de CV te voorkomen. Laat de CV-thermostaat staan op minimaal 10oC en laat regelmatig door buren, familie of vrienden controleren of de CV-ketel nog werkt.
Schade die ontstaat door bevriezing van de CV is voor uw rekening en dat kunt u beter zien te voorkomen.

Terug naar begin

CW 3, CW 4, CW 5, CW 6 wat is het verschil?

CW 3,4,5 of 6 geeft aan welke warmwaterklasse of warmwatercomfort het systeem beschikbaar heeft. Hoe hoger het getal hoe beter het warmwatercomfort. Hoe meer comfort u wenst, hoe hoger de zogenaamde CW-klasse van de ketel dient te zijn.

Terug naar begin